#بازیکناتحادوضعیت
1 garshasm اشباح مرگ تسخیر
2 garshasm اشباح مرگ تسخیر
3 پیرمرد خسته اشباح مرگ تسخیر
4 chilingo اشباح مرگ تسخیر
5 mahyar_88358 a z a r b a y j a n تسخیر
6 پیرمرد خسته اشباح مرگ تسخیر
7 ikkyū-san اشباح مرگ تسخیر
8 پیرمرد خسته اشباح مرگ تسخیر
9 mahyar_88358 a z a r b a y j a n محافظت
10 max-theme اشباح مرگ محافظت
11 garshasm اشباح مرگ محافظت
12 garshasm اشباح مرگ محافظت
13 garshasm اشباح مرگ محافظت
14 garshasm اشباح مرگ محافظت
15 garshasm اشباح مرگ محافظت
16 garshasm اشباح مرگ محافظت
#بازیکناتحاد
1 garshasm اشباح مرگ
2 mahyar_88358 a z a r b a y j a n
3 max-theme اشباح مرگ
4 garshasm اشباح مرگ
5 max-theme اشباح مرگ
6 mr potato اشباح مرگ
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین ۩ g e n e r a l ۩
مهاجمین Μг.Ƭλнλ
مهاجمین saratan0o0
مهاجمین friend77
مهاجمین n.k2p
مهاجمین khashm shab5
مهاجمین fight for now
مهاجمین the great avis
@مدافعین
مهاجمین badrigame79
مهاجمین virtual war
مهاجمین تنهاى وحشى
مهاجمین garshasm
مهاجمین mahdial@er
مهاجمین old men
مهاجمین ali victor
مهاجمین javad rdx
@غارت کنندگان
مهاجمین fight for now
مهاجمین defender74
مهاجمین Μг.Ƭλнλ
مهاجمین saratan0o0
مهاجمین chilingo
مهاجمین n.k2p
مهاجمین ʀɛʋɛռɢɛ
مهاجمین virtual war
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین defender74
مهاجمین fight for now
مهاجمین a l i k i n g
مهاجمین bikheyal
مهاجمین ʀɛʋɛռɢɛ
مهاجمین great lord .a.j.i
مهاجمین s a m y a r
مهاجمین saratan0o0
مهاجمین a.z.i.t.a
مهاجمین chilingo

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 amita07 4771136
2 پیرمرد خسته 4235983
3 ikkyū-san 4217438
4 state guard 2663024
5 defender74 2413719
6 garshasm 2327305
7 ricksanchez 2003779
8 fashist_ 1725741
9 n.k2p 1651374
10 bikheyal 1640820

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 en_asfa 957626
2 fashist_ 937862
3 mahyar_88358 798910
4 ricksanchez 759856
5 state guard 646801
6 n.k2p 617545
7 نگار افخمی 583953
8 garshasm 486807
9 ikkyū-san 480566
10 *wiwa* 471653

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 ikkyū-san 13532599792
2 پیرمرد خسته 12448759310
3 garshasm 10974788368
4 amita07 10600733496
5 defender74 7385584115
6 max-theme 6559067414
7 state guard 6124972059
8 bikheyal 4199809405
9 میکروب2018 3766956991
10 chilingo 3259056237

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 garshasm 24061
2 bikheyal 23888
3 ikkyū-san 23115
4 nily 22815
5 پیرمرد خسته 22150
6 state guard 21811
7 amita07 21438
8 سرگردون 18804
9 max-theme 17752
10 بومبی 17194

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 اشباح مرگ 28548662
2 a z a r b a y j a n 5554834
3 خداحافظی با شکوه 3455358
4 اشباح 2 3313954
5 ۩ رستاخیز ۩ 3088251
6 ۩ r o f a g h a ۩ 2903941
7 اتحاد 952048
8 استارک 837542
9 فقط یک نفر 809871
10 **ارتش طلایی** 385228

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 اشباح مرگ 2893809
2 a z a r b a y j a n 1171354
3 alone 957626
4 اتحاد 937862
5 ۩ رستاخیز ۩ 936111
6 سربداران 733947
7 ۩ r o f a g h a ۩ 592650
8 اشباح 2 314215
9 استارک 280056
10 s t a r k 61844

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 اشباح مرگ 66277895736
2 a z a r b a y j a n 8907727783
3 خداحافظی با شکوه 8540537442
4 ۩ r o f a g h a ۩ 4643323557
5 ۩ رستاخیز ۩ 3537808381
6 اشباح 2 3217009634
7 استارک 1604483715
8 اتحاد 1187240494
9 alone 1062627931
10 l o v e 940986432

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 اشباح مرگ 581804
2 a z a r b a y j a n 206895
3 اشباح 2 77095
4 ۩ رستاخیز ۩ 59578
5 استارک 53891
6 ۩ r o f a g h a ۩ 41340
7 سربداران 35424
8 **secret army** 34694
9 **ارتش طلایی** 20249
10 a z e r b a i j a n1 16829

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 4935

بازیکنان فعال : 1315

بازیکنان آنلاین : 2

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2291 % 46
نجار 442 % 9
منجم 1150 % 23
صنعتگر 603 % 12
معمار 449 % 9